Contributie seizoen 2016-2017

Veldvoetbal

Leeftijdscategorie:  
1x - €
2x - €
Senioren geboren voor 01-01-1998 228,00 114,000
JO19 / MO19 01-01-1998 t/m 31-12-1999 202,00 101,00
JO17 / MO17 01-01-2000 t/m 31-12-2001 180,00 90,00
JO15 / MO15 01-01-2002 t/m 31-12-2003 180,00 90,00
JO13 / MO13 01-01-2004 t/m 31-12-2005 165,00 82,50
JO11 / MO11 01-01-2006 t/m 31-12-2007 165,00 82,50
JO9 / MO9 01-01-2008 t/m 31-12-2009 134,00 67,00
Kabouters 01-01-2010 t/m 31-12-2011 26,00
       

Zaalvoetbal

  135,00 67,50

 

Zaal- en Veldvoetbal (combinatiekorting)

Senioren voor 31-12-1998 340,00 170,00
JO19 01-01-1998 t/m 31-12-1999 324,00 162,00
JO17 01-01-2000 t/m 31-12-2001 291,00 145,50
JO13 01-01-2004 t/m 31-12-2005 277,00 138,50

 

Anders

Niet spelend lid € 46,00
Donateur € 17,50

 

Kortingen:

Het 3e spelende lid op hetzelfde huisadres krijgt een korting van € 10,00.
Het 4e spelende lid op hetzelfde huisadres krijgt een korting van € 15,00.

De korting wordt verrekend, nadat betaling van de volledige contributie heeft plaatsgevonden.


Betaalwijze per euro-incasso

1x eind augustus
2x eind augustus en eind januari

Indien wij niet automatisch van uw rekening kunnen incasseren vanwege een verkeerde bankrekening of saldo tekort krijgt u een rekening thuis gestuurd en dient u in een keer te betalen.

 

Betaalwijze per overschrijving

Alleen mogelijk bij betaling in 1x. U krijgt de rekening thuis gestuurd in augustus.
JVC heeft het recht om over te gaan tot schorsing indien het bedrag niet tijdig is bijgeschreven op onze rekening.

Emailadres contributieadministratie: contributie.jvc@ziggo.nl

 

Jeugd Onder 9 jaar

Voor JO9 (v/h F-pupillen) geldt het volgende:

  • 1e Jaars JO9/MO9 mogen maximaal 4x meetrainen, daarna dient het lidmaatschap in te gaan
  • 1e Jaars JO9/MO9 worden lid en kunnen, indien het voetballen toch niet bevalt, na eenhalf seizoen schriftelijk opzeggen
  • Kinderen die nog niet in een team geplaatst kunnen worden, worden in een aparte trainingsgroep geplaatst

 

Lidmaatschap beëindigen

Leden verplichten zich om bij bedanken als lid van JVC, de contributie van het lopende verenigingsjaar
(1 juli t/m 30 juni) te blijven betalen. De verbintenis gaat u aan voor een heel seizoen.

Bedanken als lid dient schriftelijk of per email te gebeuren voor 31 mei van het lopende verenigingsjaar gericht aan de ledenadministrateur van de vereniging.

Emailadres ledenadministratie: leden.jvc@ziggo.nl