Fotoprotocol JVC

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywetgeving gaat ook voor voetbalverenigingen gevolgen hebben. 

 

Concreet houdt de AVG in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

Ook bij JVC zijn we ons hier van bewust en zijn we druk bezig om de noodzakelijke protocollen nog eens tegen het licht te houden en waar nodig onze werkwijzen nog verder aan te scherpen. We zullen u hieromtrent tezijnertijd verder informerem.

Vooruitlopend hierop heeft het bestuur gisteren in haar vergadering al een zogenaamd Fotoprotocol vastgesteld en we nodigen alle leden uit om hiervan kennis te nemen. Concreet zult u merken dat op de deuren van de kleedkamers stickers zullen verschijnen.

Helpt u mee om onze club voor te bereiden op de nieuwe regelgeving?

Voetbalvereniging JVC
Wethouder W. de Boerstraat 4
1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616
KvK 40634024

Wedstrijdsecretariaat:
Zaterdag: 0223-645929
Zondag: 06-23643603

In de weekenden kan het op de parkeerplaats van JVC erg vol zijn en is er niet voor iedereen plaats om de auto te parkeren. Als geparkeerd wordt op de Wethouder W. de Boerstraat geeft dit overlast voor de bewoners. Het is ook mogelijk dat u wordt bekeurd voor fout parkeren. Parkeren kan ook bij Dorpshuis Julianadorp. Het dorpshuis is op loopafstand van JVC. U kunt door de poort bij het C-veld zodat u niet om hoeft te lopen naar de hoofdingang. 

© 2019 Voetbalvereniging JVC

Met elkaar voor elkaar!