Fotoprotocol JVC

JVC hanteert een protocol voor het plaatsen van foto’s op de website van JVC en voor social media zoals facebook, twitter en groeps-WhatsApp van teams. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan JVC zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website/social media
 • JVC beheert de website www.jvc-julianadorp.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de voetbalvereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;
 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden;
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
 • Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van JVC als de ouders bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur minimaal twee a drie kinderen op een foto;
 • Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in JVC gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding; minimaal een korte broek met T-shirt of vrijetijdskleding.
 • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams;
 • Als ouders/verzorgers problemen hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;
 • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kind(eren), dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.
 • Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van WhatsApp-groepen. Dus ook hierbij geldt: minimaal twee a drie kinderen op een foto en netjes gekleed. En als ouders niet willen dat hun kind op de foto staat, moeten de begeleiders hier rekening mee houden;
 • Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen JVC website en voor de eigen JVC facebook-pagina en andere eigen JVC social media;
Maken van foto en video opnames
 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.
 • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:
  • wedstrijden en (officiële) toernooien;
  • verenigingsactiviteiten;
  • tijdens trainingen.
 • Binnen JVC is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes, behoudens de traditionele kampioensfoto met wedstrijdkleren aan onder de douche.
Bewaking privacy gebruik van opnamen
 • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits het eigen kind betreft, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor;
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
 • Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website;
 • In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het hoofdbestuur.
 • Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.
Sancties

Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. 
Indien zich een incident voordoet zal het hoofdbestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd.

 

Voetbalvereniging JVC

Wethouder W. de Boerstraat 4

1788 AT Julianadorp
Telefoon: 0223 641616

KvK 40634024

Wedstrijdsecretariaat

Zaterdag: 0223-645929

Zondag: 06-23643603

In de weekenden kan het op de parkeerplaats van JVC erg vol zijn en is er niet voor iedereen plaats om de auto te parkeren. Als geparkeerd wordt op de Wethouder W. de Boerstraat geeft dit overlast voor de bewoners. Het is ook mogelijk dat u wordt bekeurd voor fout parkeren. Parkeren kan ook bij Dorpshuis Julianadorp. Het dorpshuis is op loopafstand van JVC. U kunt door de poort bij het C-veld zodat u niet om hoeft te lopen naar de hoofdingang. 

© 2018 Voetbalvereniging JVC

Met elkaar voor elkaar!