In-/uitschrijven

Hoe wordt u lid van JVC?

Om in te schrijven bij JVC vult u het aanmeldingsformulier in.

Het formulier levert u in bij:
- de ledenadministratie, Vogelzand 2642, 1788 GS te Julianadorp
- het wedstrijdsecretariaat op het JVC complex.

* Leden van 16 jaar en ouder leveren ook een kopie van een identiteitsbewijs in.

 

Spelerspas

Een spelerspas van de KNVB is verplicht voor ieder lid van 11 jaar en ouder
(D-pupillen en hoger).

Door de invoering van de Wedstrijdzaken-app, waar digitale spelerspassen onderdeel van uit maken, verdwijnen de plastic spelerspassen na seizoen 2016-2017 volledig uit het amateurvoetbal.

Lees hier informatie van de KNVB

 

Overschrijven

Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving in gang gezet.
De overschrijvingsregels, Reglement Overschrijvingsbepalingen
Amateurvoetbal zijn van kracht.

Spelers die bij JVC willen gaan voetballen dienen zich aan te melden bij JVC. Bij het aanmelden van de nieuwe speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn. Zorg dat je aanmelding ruim voor 15 juni binnen is!

Ga je weg bij JVC en wil je bij een andere club gaan voetballen? Dan regelt de nieuwe club je overschrijving. Je moet je wel zelf voor 1 juni afmelden bij onze ledenadministratie!
Overschrijven kan alleen als je alle contributie hebt betaald en er geen verdere schulden aan de vereniging zijn.

De KNVB-overschrijftermijn loopt tot 15 juni 23:59 uur zorg dus dat je ruim op tijd alles geregeld hebt.

Lees hier informatie van de KNVB

 

Jeugd Onder 9 jaar

Voor JO9 (v/h F-pupillen) geldt het volgende:

  • 1e Jaars JO9/MO9 mogen maximaal 4x meetrainen, daarna dient het lidmaatschap in te gaan
  • 1e Jaars JO9/MO9 worden lid en kunnen, indien het voetballen toch niet bevalt, na eenhalf seizoen schriftelijk opzeggen
  • Kinderen die nog niet in een team geplaatst kunnen worden, worden in een aparte trainingsgroep geplaatst

 

Zaalvoetbal

Voor zaalvoetbal gelden andere regels. Hiervoor levert u in:

 

Formulieren downloaden

 

Heeft u nog vragen over de inschrijving? Neem contact op met de ledenadministratie
mevrouw A. Mahieu.

Stuur een email naar de ledenadministratie.

Emailadres: leden.jvc@ziggo.nl

 

Informatie contactpersonen:

Lees hier het informatieboekje contactpersonen seizoen 2016-2017

 

Lidmaatschap beëindigen:

Leden verplichten zich om bij bedanken als lid van JVC, de contributie van het lopende verenigingsjaar
(1 juli t/m 30 juni) te blijven betalen. De verbintenis gaat u aan voor een heel seizoen.

Bedanken als lid dient schriftelijk of per email te gebeuren voor 31 mei van het lopende verenigingsjaar gericht aan de ledenadministratie van de vereniging.
Komt de afmelding na 31 mei binnen dan is het lidmaatschap met 1 jaar verlengd en zal ook de contributie voor dat jaar betaald dienen te worden.

Jeugdleden zijn verplicht na beëindiging van het lidmaatschap de kleding en de sporttas van 123ink.nl in te leveren bij JVC.